Welcome to Vietdethuong. Click here to register

CHƯƠNG TRÌNH HÁT CHO MÙA HÈ 2012

Post a reply

TinyPic UploadPhotobucket UploadImageshack Upload
Smilies
:hi: smile biggrin :coverlaugh: laugh2 :scratch_one-s_head: :nail_bite2: :bat_tay: :d_clock: :girl_cray: :boy-cry: angry3 give5 :secret2: :spiteful: :clapping: :give_rose: 2laughing bye2 :cafe: doubleup :thank2: :welcome:
View more smilies
BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON
Topic review
   

Expand view Topic review: CHƯƠNG TRÌNH HÁT CHO MÙA HÈ 2012

Re: CHƯƠNG TRÌNH HÁT CHO MÙA HÈ 2012 KHAI MẠC

Post by langtu_qd » September 21st, 2012, 9:20 am

Ngủ 1 giấc sáng thức sớm là đón được chương trình khai mạc há smile :thank2: doubleup

Re: CHƯƠNG TRÌNH HÁT CHO MÙA HÈ 2012 KHAI MẠC

Post by Phong Điền » September 21st, 2012, 9:05 am

KevinT » 20 Sep 2012, 20:41 wrote:Ok nhạc hè 2012 coi như xong rùi, moved chương trình này vào kho nha biggrin chuẩn bị đón chương trình mới sắp ra smile

Ok ông dám làm

Re: CHƯƠNG TRÌNH HÁT CHO MÙA HÈ 2012 KHAI MẠC

Post by KevinT » September 20th, 2012, 5:41 pm

Ok nhạc hè 2012 coi như xong rùi, moved chương trình này vào kho nha biggrin chuẩn bị đón chương trình mới sắp ra smile

Re: CHƯƠNG TRÌNH HÁT CHO MÙA HÈ 2012 KHAI MẠC

Post by Phong Điền » September 20th, 2012, 4:43 pm

Huynh nghĩ để cho ông dám đốc quyết định đi nhe

Re: CHƯƠNG TRÌNH HÁT CHO MÙA HÈ 2012 KHAI MẠC

Post by Tường Vi » September 20th, 2012, 2:38 pm

Vi sao cũng được hết đó MC. smile

Re: CHƯƠNG TRÌNH HÁT CHO MÙA HÈ 2012 KHAI MẠC

Post by DaMinhChau » September 20th, 2012, 2:17 pm

Cho vào phòng hác ct á, tại mùa hè coi như xong rùi.

Re: CHƯƠNG TRÌNH HÁT CHO MÙA HÈ 2012 KHAI MẠC

Post by Tường Vi » September 20th, 2012, 2:09 pm

DaMinhChau » 20 Sep 2012, 16:44 wrote:Mai ni CT mới ra mắt rùi.... Vậy ct ni có nên vào phòng trên hum TV? :scratch_one-s_head:

Vi không hiểu ý của MC? :scratch_one-s_head:

Re: CHƯƠNG TRÌNH HÁT CHO MÙA HÈ 2012 KHAI MẠC

Post by DaMinhChau » September 20th, 2012, 1:44 pm

Mai ni CT mới ra mắt rùi.... Vậy ct ni có nên vào phòng trên hum TV? :scratch_one-s_head:

Re: CHƯƠNG TRÌNH HÁT CHO MÙA HÈ 2012 KHAI MẠC

Post by Tường Vi » September 18th, 2012, 10:20 am

langtu_qd » 18 Sep 2012, 13:18 wrote:Mùa thu nầy LT không có đăng ký hát smile mùa thu sau nhất định hát laugh2 chờ hoài cho đến hết 3 ngày nữa sao dài quá chừng smile :thank2:

Lo nhậu không mừ. :nail_bite2:

Re: CHƯƠNG TRÌNH HÁT CHO MÙA HÈ 2012 KHAI MẠC

Post by langtu_qd » September 18th, 2012, 10:18 am

Mùa thu nầy LT không có đăng ký hát smile mùa thu sau nhất định hát laugh2 chờ hoài cho đến hết 3 ngày nữa sao dài quá chừng smile :thank2:

Top