Page 58 of 58

Re: Karaoke beat theo yêu cầu

PostPosted: September 25th, 2015, 5:56 am
by Hát Tầm Bậy
Hồi đầu thập niên 90 khoảng năm 1992-1993 gì đó ... HTB có nghe hoài 1 CD thánh ca ... chỉ nhớ mang máng là trong đó có Elvis Phương hát ...có 1 bài mà người nam ca sĩ hát tên nghe lạ lắm ... tên bài hát thì không nhớ ... chỉ nhớ có câu " Bỏ lại sau lưng những ánh đèn mờ , bỏ lại sau lưng ___ ___ ___ ___ quyền quí cao sang ....". Hy vọng có ai ở đây kiếm giùm được nhe , xin hậu tạ :)

Re: Karaoke beat theo yêu cầu

PostPosted: October 4th, 2015, 6:23 pm
by Hát Tầm Bậy