Page 15 of 15

Re: Thông Báo về chức năng trao thưởng huy chương

PostPosted: February 1st, 2014, 1:24 pm
by DaMinhChau
Ua, con MC gheo la mommy nhong bheo qua hong biet co thuoc nao chua het hong? 2laughing

Re: Thông Báo về chức năng trao thưởng huy chương

PostPosted: February 1st, 2014, 5:40 pm
by Kaylie T
:coverlaugh: --- kiếm cái hình gì nhọng nhẽo đi - Kay nói nhỏ MC nghe - :secret2: lúc trước ..Kay cũng .. :cray2: lắm .. ...đến nỗi người bạn Kay đặt cái nick "__ nhè" luôn :blink:

Re: Thông Báo về chức năng trao thưởng huy chương

PostPosted: February 1st, 2014, 6:35 pm
by KevinT
DaMinhChau » 31 Jan 2014, 23:58 wrote:
Image


Cái ni hợp tình hợp lý nè. :nail_bite2:


Hi MC khóc nhè biggrin :lalala: :lalala: