Page 3 of 3

Re: Welcome Tân Moderator Kaylie30

PostPosted: December 12th, 2012, 10:27 pm
by Duong Nam Anh
Image
Tưởng tượng ra hình người đẹp Kaylie !!! biggrin
Chúc mừng Mod Kaylie nha !!

:give_rose: :give_rose: :give_rose:
:give_rose: :give_rose:
:give_rose:

Re: Welcome Tân Moderator Kaylie30

PostPosted: December 13th, 2012, 12:00 am
by Mén
Kaylie30 » 12 Dec 2012, 23:52 wrote:
Kevin không phải thay áo cho Kay đâu là tạt paint lên người Kay á huynh PD :coverlaugh: :coverlaugh:laugh2 Áo vẽ thẳng trên người hả Kay? 2laughing

Re: Welcome Tân Moderator Kaylie30

PostPosted: December 13th, 2012, 6:28 am
by Phong Điền
Mén » 13 Dec 2012, 02:00 wrote:
Kaylie30 » 12 Dec 2012, 23:52 wrote:
Kevin không phải thay áo cho Kay đâu là tạt paint lên người Kay á huynh PD :coverlaugh: :coverlaugh:laugh2 Áo vẽ thẳng trên người hả Kay? 2laughing

Anh nghi là vậy đó Mén , bởi vậy Kevint mới lặng lẻ ngồi tủm tỉm làm hoạ sỉ đó mà laugh2 laugh2

Re: Welcome Tân Moderator Kaylie30

PostPosted: December 13th, 2012, 6:39 am
by lisanguyen96
LS chúc mừng Kay tham gia BĐH nè, hợp tác vui vẽ nha Kay .. :bat_tay:

Image

Re: Welcome Tân Moderator Kaylie30

PostPosted: December 13th, 2012, 6:23 pm
by Kaylie T
Mén » 13 Dec 2012, 02:00 wrote:
Kaylie30 » 12 Dec 2012, 23:52 wrote:
Kevin không phải thay áo cho Kay đâu là tạt paint lên người Kay á huynh PD :coverlaugh: :coverlaugh:laugh2 Áo vẽ thẳng trên người hả Kay? 2laughing

laugh2 laugh2 Mén ...không phải à laugh2

Re: Welcome Tân Moderator Kaylie30

PostPosted: December 13th, 2012, 6:27 pm
by Kaylie T
Phong Điền » 13 Dec 2012, 08:28 wrote:
Mén » 13 Dec 2012, 02:00 wrote:
Kaylie30 » 12 Dec 2012, 23:52 wrote:
Kevin không phải thay áo cho Kay đâu là tạt paint lên người Kay á huynh PD :coverlaugh: :coverlaugh:laugh2 Áo vẽ thẳng trên người hả Kay? 2laughing

Anh nghi là vậy đó Mén , bởi vậy Kevint mới lặng lẻ ngồi tủm tỉm làm hoạ sỉ đó mà laugh2 laugh2


laugh2 laugh2 huynh PD, huynh PD làm Kevin méc cở quá ...Kevin chạy rồi kìa :nail_bite2: biggrin

:give_rose: 7 Ròm tặng bó hoa đẹp
:give_rose: DuongNam
:give_rose: Lisa

Re: Welcome Tân Moderator Kaylie30

PostPosted: December 21st, 2012, 5:40 pm
by NhonTran
Congratulations Kaylie!!! :give_rose: :give_rose: :give_rose:

Re: Welcome Tân Moderator Kaylie30

PostPosted: December 24th, 2012, 5:12 am
by adler
Hôm nay Adler mới thấy ! Chúc mừng Kaylie nha ! Nhớ nhỏ nhẹ để Adler bắt nạt hen ...
Chúc mừng KV đã tuyển thêm được Mod mới .