Page 1 of 1

Đố vui...hehehe

PostPosted: September 4th, 2017, 6:57 am
by Duong Nam Anh
- Trong 1 cái chuồng vừa Thỏ và Gà là 100 con, nhưng gà hơn thỏ 80 cái chân.

- Hỏi vậy chứ, có bao nhiêu con gà và thỏ trong cái chuồng đó? biggrin

Re: Đố vui...hehehe

PostPosted: September 5th, 2017, 6:06 pm
by Phong Điền
Có con gà nào 1 chân hay thỏ 3 chân không DNam

Re: Đố vui...hehehe

PostPosted: September 5th, 2017, 6:59 pm
by Duong Nam Anh
Phong Điền » 06 Sep 2017, 01:06 wrote:Có con gà nào 1 chân hay thỏ 3 chân không DNam


Heheheh Thỏ còn nguyên 4 chân và gà còn nguyên 2 chân đó huynh...Hổng có con nào cà thọt hết ráo ạ biggrin

Re: Đố vui...hehehe

PostPosted: September 12th, 2017, 6:01 pm
by Tường Vi
18 Thỏ-82 Gà=100 con

  Dư ra 2 cái chân của anh DN?  

Re: Đố vui...hehehe

PostPosted: September 13th, 2017, 6:20 am
by Duong Nam Anh
Tường Vi » 13 Sep 2017, 01:01 wrote:18 Thỏ-82 Gà=100 con

  Dư ra 2 cái chân của anh DN?  


Ui chao...TV xuất hiện rồi..... :boy-cry:

Nhưng làm seo đáp án ra dị TV ui!!!!??????...chỉ DN với :scratch_one-s_head: