Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Chuyện Kể Sau 40 Năm_Tác giả: Khánh Ly_Diên Vỹ diễn đọc

Listen to the warm voice of thrilling stories | Lắng nghe giọng đọc trầm ấm của những câu truyện ly kỳ

Chuyện Kể Sau 40 Năm_Tác giả: Khánh Ly_Diên Vỹ diễn đọc

Postby DaMinhChau » August 27th, 2017, 2:37 pm


Image

Chuyện Kể Sau 40 Năm_Tác giả: Khánh Ly_Diên Vỹ diễn đọc

Phần 1Phần 2 (Hết)

IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104399
Has thanked: 35667 times
Have thanks: 49707 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
    Windows 8 Firefox

Return to Audio Stories | Truyện Ngắn/Dài AUDIO

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest