Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Hồi Ức Của Một Geisha (Memoirs of a Geisha) 41 phần

Listen to the warm voice of thrilling stories | Lắng nghe giọng đọc trầm ấm của những câu truyện ly kỳ

Hồi Ức Của Một Geisha (Memoirs of a Geisha) 41 phần

Postby DaMinhChau » October 10th, 2017, 1:41 pm


Image

IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104402
Has thanked: 35667 times
Have thanks: 49707 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
    Windows 8 Firefox

Return to Audio Stories | Truyện Ngắn/Dài AUDIO

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests