Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Ngàn Năm Đợi(Trần Thị Bảo Châu)_Nam Phong_Phượng Dung diễn đ

Listen to the warm voice of thrilling stories | Lắng nghe giọng đọc trầm ấm của những câu truyện ly kỳ

Ngàn Năm Đợi(Trần Thị Bảo Châu)_Nam Phong_Phượng Dung diễn đ

Postby DaMinhChau » January 11th, 2018, 10:30 pm


Ngàn Năm Đợi ( tác giả:Trần Thị Bảo Châu)_Nam Phong_Phượng Dung diễn đọcImageP1
P2P3P4


IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104255
Has thanked: 35666 times
Have thanks: 49688 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
    Windows 10 Firefox

Re: Ngàn Năm Đợi(Trần Thị Bảo Châu)_Nam Phong_Phượng Dung di

Postby DaMinhChau » August 25th, 2018, 11:52 am
P 5P6P7P8

IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104255
Has thanked: 35666 times
Have thanks: 49688 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
    Windows 10 Firefox

Re: Ngàn Năm Đợi(Trần Thị Bảo Châu)_Nam Phong_Phượng Dung di

Postby DaMinhChau » August 25th, 2018, 6:19 pm


P9P10P12P12P13 Hết

IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 104255
Has thanked: 35666 times
Have thanks: 49688 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 23rd, 2018, 2:45 pm
Country: United States of America
    Windows 10 Firefox


Return to Audio Stories | Truyện Ngắn/Dài AUDIO

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests